Bestämmelser för hemsidan

 Denna hemsida upprättshålls av GeronimoWeb LTD på uppdrag av Hermibil i Mälardalen AB.

För att säkerställa den fortsatta kvaliteten på denna tjänst använder GeronimoWeb LTD sig av analyseringsverktyg för att övervaka hemsidans prestanda och hur kunderna använder hemsidan. Dessa verktyg ger inte Hermibil i Mälardalen AB eller GeronimoWeb LTD någon som helst tillgång till personlig information av hemsidans besökare.


Läs GeronimoWeb LTD´s sekretesspolicy:

https://www.geronimoweb.com/dealer-marketing-platform-privacy-policy/