Cookiepolicy
Cookies är nödvändiga för att optimera vår hemsida. De hjälper oss att lagra statistik och information som gör det möjligt för oss att visa funktioner som jämförelseverktyget . Dessa cookies sparar inte några personuppgifter. Du kan läsa mer om cookies på vår sida för Datasäkerhet

Par som delar ratten kör säkrare

Statistik visar att kvinnor i genomsnitt orsakar färre trafikolyckor än män. Samtidigt kör män generellt mer än kvinnorna. Om vi svenskar väljer att dela på körningen – att dela ratten – skapar vi säkrare vägar. Dessutom blir vi bra och jämställda förebilder för barn och unga.

Ett jämställt körmönster ger säkrare vägar, låt oss tillsammans bryta gamla vanor.

Dåligt med jämställdhet i svenska bilar

Vi bor i ett av världens mest jämställda länder. Vi strävar mot lika lön och vill dela på föräldraledigheten. Men när det kommer till bilkörning är det tydligt att vi fastnat i ett ojämnt körmönster: I 8 av 10 parrelationer är det mannen som kör. Det innebär en viss problematik. När det alltid är samma person som kör ökar olycksrisken och dessutom får en av parterna mindre körvana, vilket i sig kan leda till att hen känner sig osäker när det är dags att slå sig ner bakom ratten. Hur blev det så här? Statistik visar på att det kan handla om ett ärvt beteende. 72 procent minns att det var pappan som körde under uppväxten. Samtidigt är många medvetna om vilket budskap delad körning kan ge deras barn, hela 52 % tror att det skulle ha en positiv inverkan på barnen.

Sett till fakta och statistik är det dåligt med jämställdhet i svenska bilar, som det ser ut nu är det endast 17 procent av svenskarna som delar på bilkörningen. Det positiva är att ingenting är statiskt. Vi kan förändra den siffran. Förbättra säkerheten på vägarna. Det första steget är dela ratten, och samtidigt blir vi bättre förebilder för våra barn.

På www.delaratten.se kan du läsa mer om att vara bättre förebilder för dina barn.

Så kör svenskar idag

  • 17 % av svenska par delar lika på körandet
  • I 8 av 10 par kör den ena parten mer än den andra
  • 79 % av männen säger att de själva oftast sätter sig bakom ratten
  • 36 % av kvinnorna säger att de själva oftast sätter sig bakom ratten
  • 72 % säger att det oftast var pappa som körde när de växte upp.
  • 52 % tror att det har en positiv inverkan på barn om föräldrar dela lika på körandet
  • 41 % av svenskarna anser att kvinnor kör säkrare än män
  • 10 % av svenskarna anser att män kör säkrare än kvinnor
Källa: SIFO undersökning om svenskars körvanor, September 2016

Aktuella nyheter